Omgeegroep Bybelstudie    

 

8 Mei 2022: Vierde Sondag in Paastyd.

Tema: “ ‘n Goeie moeder”

1. Ysbreker :

Vertel vir mekaar van julle eie moeders. Watter eienskappe kom op by jou as jy dink aan ‘n moeder?

2. Lof en Aanbidding: 

Here Jesus Christus, ons het vanoggend teenoor U bely dat ons so dikwels eerder na die stemme van ons tyd as na U luister. U het ons vergewe, Here, en daarvoor dank ons U opnuut. U het ons daaraan herinner dat ons die geskenk van die ewige lewe uit u hand ontvang, dat ons in alle ewigheid nooit verlore sal gaan nie en dat niemand ons uit u hand sal ruk nie. Here, U is ons herder. Ons volg U en U alleen. Here, ons kan U slegs volg as U met ons praat. Ons kom nou om na U te luister, Here. Ons stel ons fyn op u stem in. Spreek Here! U dienaars luister. Amen.

Rus nou net in hierdie oomblik. Dink na aan die woorde van hierdie gebed.

3. Skriflesing : Jesaja 66:10-13

3.1 Volgens vers 10, wie moet bly wees en oor wat moet hulle bly wees? 

3.2 Watter beeld word gebruik in vers 11? Hoe help hierdie beeld die Ballinge wat terugkeer na Jerusalem toe? 

3.3 Wat gaan gebeur met Jerusalem en watter aanspreek term word gebruik? Waarop dui dit vir die leeser en hoorder?

3.4 Watter beeld word gebruik in vers 12 en hoe beinvloed dit die leeser/ hoorder ? Wat sê dit vir ons oor God?

3.5 Verduidelik vers 13 en hoe laat dit jou voel?

3.6 Wat sien jy raak in hierdie prent. Watter emosies kom by jou op? Bespreek dit met mekaar.

4. Bedien mekaar:  Draai  na mekaar toe. Deel julle behoeftes met mekaar en dra mekaar op aan die Here wat met sy magtige teenwoordigheid by julle is.

5. Uitsending: Op watter manier/e kan ons  hierdie week, die tema van hierdie week met ons saam dra? 

Luister weer: Raak nou stil en dink weer na aan hierdie week se tema. Bid dan vir die Gemeente en vir ons roeping as gelowiges. 

6. Seën:  Sluit nou af met hierdie seën:

Mag ons altyd ons moeders en moedersfigure onthou. Die Here het hulle spesiaal gemaak met al hulle gawes vir hulle kinders. Mag hierdie versorging ons opnuut laat dink hoe die Here ons ook versorg deur hulle.

Mag nou die genade van ons Here Jesus Christus, en die liefde van God by julle elkeen wees en bly.