WELKOM BY ONS KERK/GEMEENTE

Die Gemeente is gestig op 20 September 1946. Dink die eerste stigters het geen idee gehad dat die mooi Kerk met kerkklok, wat op die hoek van St John’s en Bamboo Laan  , staan. Eendag in die middle van ‘n besig stad sou aanbid en leef  .

Die Gemeente het dus sonder dat dit beplan was in ‘n  middestad Gemeente verander. Die Kerkgebou en fasiliteite word deur ‘n aantal groepe op ‘n gereelde basis gebruik. Naas NG  Gemeente Pinetown, gebruik ook POGA (Power of God Assemblies) en One City Church Pinetown ook die kerk en geboue op Sondae en in die week om te aanbid. Dus het ons ‘n Afrikaans, Zulu en Engelse dienste wat elke Sondag plaasvind. Dit maak die Gemeente ‘n bedrywige spasie vol energie op ‘n Sondag van vroeg tot laat.

ONTMOET ONS DOMINEES

Leonardi Stoop

Ds. Leonardi Stoop, het by die die Universiteit van die Oranje Vrystaat gestudeer, waar sy haar B.Th en M.Div behaal.  Haar skripsie, het gehandel oor  : “ ‘n Kontekstuele benadering tot die ander in NG Kerk Krantzkloof”. Sy is gelegitimeer op 20 November 2015.  Op 4 Maart 2016 is sy bevestig as predikant opdrag Fresh Expressions by NG Kerk Krantzkloof.  Sy dien in die Gemeente tot 30 September 2018 waarna sy beroep word na NG Kerk Pinetown. ‘n Gemeente waarin sy groot geword het en belydenis van geloof afgelê het.

Sy is verloof aan Lamar Hart en hulle het ‘n Jack Russel –Shoemeer, wat in Hebreeus beteken “ sy sal bewaar”. Hulle het ook twee perde kinders –Serui Source (Suri) en Valentino . Hulle ry ook graag bergfiets en doen staproetes.

GEMEENSKAP ONDERSTEUNING

GEMEENSKAPSBETROKKENHEID

Barmhartigheidsbediening: Hierdie is een van die oudste bedienings vanuit die NG Kerk. Dit is die versorging van die gemeenskap en is gebaseer op die verhaal uit Lukas 10: 25-37 van die barmhartige Samaritaan.

Kookspan: Die kookspan bestaan uit 4 spanne. Hulle kook op Sondae vir die middestad bedienig, waar ‘n ete vir tuseen 90- 140 persone. Die etes word geneem na die NG Kerk in Smith Straat in  Durban se middestad. Hier word hulle bedien met die word deur Pastoor Leon van Assenderp , na die erediens word die etes bedien aan die wat die diens bygewoon het.

Klerebank: Oorlede ouderling Attie Helberg se passie was dieklerestoor ofbank. Nou in Barmhartigheidsbediening se hande geplaas om broer Attie se droom voort te sit.