KONTAKBESONDERHEDE

LERAAR Ds Leonardi Hart
Tel: 031 764 3720
Sel: 073 195 9054
E-pos: dsleonardistoop@gmail.com

GEMEENTEBESTUURDER: Marietjie Marais
Tel: 031 702 5264/072 667 9497
E-pos: ngkpinetown@saol.com
Kantoorure 09:00 – 15:00 weeksdae
Tel: 031 702 5264
Selfoon 072 667 9497
E-pos: ngkpinetown@saol.com

NG Kerk webtuiste: http://ngkerk.net/

EREDIENSTYE
SONDAGOGGENDE:

Eredienste om 08:30 in die kerkgebou en Kategese 08:30 in kategeselokaal gedurende skoolkwartale. Erediens word uitgesaai via “Facebook live” op die kerk se facebook blad om 08:30. Die opname sal via whatsapp uitgestuur word na die diens.

Bank besonderhede:
ABSA bank  N G Kerk Pinetown
Tak  505626   Rekening no 1190580012
Verwysing … BYDRAE.

ZAPPER BETALINGS

Zapper is ‘n maklike en veilige manier om bydraes te maak direk aan die Gemeente en is binne 24 uur in die Gemeente se bankrekening. Die unieke QR kode kan ook maklik gedeel word met ander wat dalk ook ‘n bydrae wil maak.
Volg gerus die skakels van hoe om Zapper af te laai op u foon en dit te gebruik.

https://youtu.be/9YBPhLaYngQ https://youtu.be/Jy1mLFvKN0A


  

WEEKLIKSE GEBEDSGELEENTHEID:

Neem asseblief kennis dat die Gemeentebestuurder vanaf 1 tot 31 Desember met verlof is. Indien u iets wil aanmeld by die kerkkantoor kan u met ds Hart of enige van die kerkraadslede in verbinding tree. Die Hoofweg sal nog uitgestuur word tot 5 Desember en daarna slegs die gebedslys tot 3 Januarie 2022.

DIE HOOFWEG
5 Desember 2021

Baie welkom by die Kerssangdiens vanoggend onder leiding van Ds Leonardi Hart.

VERJAARDAE:

Baie geluk aan almal wat gedurende die komende week verjaar. Seëninge uit die Vaderhand word u toegebid vir `n besonderse lewensjaar.

05 Des – Mercia le Grange,
07 Des – Ona Evens
08 Des – Dylan Quinsee, Taneal Quinsee,
10 Des – Jacobus Viviers

GEBEDSONDERSTEUNINGSLYS:
Ina Malherbe – verswakte gesondheid.
Esmé Joubert – Kloof Nursing Home. 
Doreen Marais – Verswakte gesondheid.
Betsie Johnston – kolonkanker Lientjie.
Con Guthrie – verswakte gesondheid.
Cecile Human – Gebedsondersteuning.
Lorain Espach – Gebedsondersteuning   Wilmien.
Poppie Conradie – herste na val waartydens sy haar arm gebreek het.
Cora Vermaak – erenstig siek Busamed Hillcrest

Al die matrikulante, studente en leerlinge wat tans besig is met eksamens in hierdie tyd.
Almal wat en met Covid 19 posetief getoets is en hulle families.
Almal wat hul basiese lewensmiddele verloor het tydens Covid 19.

LET WEL:
Met die wetgewing op beskerming van private inligting kan die kerkkantoor geen private kontakbesonderhede meer op die afkondigings plaas nie.  Vir meer besonderhede in veband met die POPI wet kontak die kerkkantoor.

BELANGRIKE DATUMS

5 Desember: Kerssangdiens om 08:30

DIENS VAN BARMHARTIGHEID.
Na aanleiding van Ds. Leonardi se oproep aan gemeentelede om betrokke te raak en hulle talente aan te wend om die gemeente te dien, wil ons u hartlik uitnooi en verwelkom om betrokke te raak by Diens van Barmartigheid (soos die Heilige Gees u sal lei). U is ook welkom om aan te sluit by ons Whatsapp groepie indien u sou wou sien waarmee ons besig is. Kontak: Margaret snr @ 083 652 6098. 

*GESINNE:
Ons benodig die volgende vir kospakkies:
Toiletpapier, Badseep, Tandepaste en tandeborsels, Haarshampoe, Waspoeier. Sanitêre ware, Aqueous cream (simple cream),

Kookolie, Sopmengsel (dry soup mix) Ontbytpap (bv. Oats), Sout, Enige blikkies kos, Suiker, Enige smeer vir brood, Bakpoeier. ‘n Enkele item, is ook net so goed, niemand hoef ‘n ton goed op ‘n keer te bring nie! Ons leef in moeilike tye en ons ondersteun mekaar graag.

VRIENDELIKE VERSOEK:
Ons gee baie graag terugvoering aan diegene wie donasies maak  – ons versoek u vriendelik om gerus ‘n foto’tjie van u donasie/pakkie op Whatsupp aan ons  te stuur (u kan nog steeds anoniem bly indien verkies).  Ons (diens van Barmhartigheid) werk streng volgens riglyne waarvolgens alle behoeftiges geëvalueer word en duplisering van donasies aan bv. een gesin/persoon dus uitgesluit word en almal regverdig, diskreet en met die nodige respek hanteer word. Weet asb. dat ‘n enkele item net so welkom en BAIE belangrik is. GROOTSTE LIEFDEVOLLE WAARDERING!

Laat weet gerus indien u bewus is van iemand wat in nood verkeer sodat ons `n plan kan maak om van hulp te wees. Ons bejaardes is `n groot kommer en raak verswak en word siek wanneer hulle nie voldoende voedsel het nie. Kom ons versorg na binne en na buite met Jesus liefde!
Groete in Christus.
Margaret Stoop snr  0836526098

VANUIT DIE KERKRAADSVERGADERING
Op die pas-afgelope vergadering van 21 November is die volgende persone verkies tot die amp van ouderlinge van die gemeente :

Br.Eugene Stoop
Br Renier Robinson

U voorbidding vir hierdie twee broers met die besluit wat geneem word sal hoog waardeer word.