KONTAKBESONDERHEDE

LERAAR Ds Leonardi Hart
Tel: 031 764 3720
Sel: 073 195 9054
E-pos: dsleonardistoop@gmail.com  (Afdag op Vrydae) 

 ADMINISTRATEUR: Adrie O’Reilly

Tel: 031 702 5264/ 072 667 9497
E-pos: ngkpinetown@saol.com
Kantoorure 09:00 – 15:00 weeksdae
Tel: 031 702 5264
Selfoon 072 667 9497
E-pos: ngkpinetown@saol.com

NG Kerk webtuiste: http://ngkerk.net/

EREDIENSTYE
SONDAGOGGENDE:

 Eredienste om 08:30 in die kerkgebou en Kategese 08:30 in kategeselokaal gedurende skoolkwartale. 
Erediens word uitgesaai via “Facebook live” op die kerk se facebook-blad om 08:30. Die opname sal via Whatsapp uitgestuur word na die diens. 

Bank besonderhede:
ABSA bank  N G Kerk Pinetown
Tak  505626   Rekening no 1190580012
Verwysing … BYDRAE.

ZAPPER BETALINGS

Zapper is ‘n maklike en veilige manier om bydraes te maak direk aan die Gemeente en is binne 24 uur in die Gemeente se bankrekening. Die unieke QR kode kan ook maklik gedeel word met ander wat dalk ook ‘n bydrae wil maak.
Volg gerus die skakels van hoe om Zapper af te laai op u foon en dit te gebruik.

https://youtu.be/9YBPhLaYngQ https://youtu.be/Jy1mLFvKN0A


  

WEEKLIKSE GEBEDSGELEENTHEID:

 Gebedsversoeke kan aan Alet Hugo gestuur word by 084 549 5256. 

 VERJAARDAE: 

 Baie geluk aan lidmate wat gedurende die komende week verjaar. Seëninge uit die Vaderhand word u toegebid vir `n besonderse lewensjaar. 

 11 April – Andrè Calitz 

DIE HOOFWEG

10 April 2022  

6de Sondag in Lydenstyd

Palmsondag 

Uitgawe 446 

Baie welkom by die Erediens vanoggend onder leiding van Ds. Leonardi Hart. 

Die skriflesing is uit: Lukas 19:28-40. Tema: Ken jy waarlik jou Koning? 

GEBEDSONDERSTEUNINGSLYS:

 Ina Malherbe – Verswakte gesondheid. 

Esmé Joubert – Kloof Nursing Home. 

Doreen Marais – Verswakte gesondheid. 

Betsie Johnston – kolonkanker Lientjie. 

Cecile Human – Gebedsondersteuning. 

Anna van Rooyen-Verswakte gesondheid – Tuinsig 

Danie Du Plesss – Beseer na hy geval het 

LET WEL:

Met die wetgewing op beskerming van private inligting kan die kerkkantoor geen private kontakbesonderhede meer op die afkondigings plaas nie. Vir meer besonderhede in veband met die POPI wet kontak die kerkkantoor. 

DIENS VAN BARMHARTIGHEID.

Ons wil u hartlik uitnooi om betrokke te raak by Diens van Barmartigheid (soos die Heilige Gees u sal lei). U is ook welkom om aan te sluit by ons Whatsapp groepie indien u sou wou sien waarmee ons besig is. 

Kontak: Margaret snr @ 083 652 6098. 

Ons (Diens van Barmhartigheid) werk streng volgens riglyne waarvolgens alle behoeftiges geëvalueer word deur ’n welsynswerker en duplisering van donasies aan bv. een gesin/persoon dus uitgesluit word en almal regverdig, diskreet en met die nodige respek 

hanteer word. 

Ons leef in moeilike tye en ons ondersteun mekaar graag. Baie dankie aan die getroue bydraers van kos en klere-donasies. Dit word opreg waardeer 

KLERESTOOR:

Ons is baie dankbaar vir Sr Deline Schefermann en Sr. Joyce Potgieter wat vir ons die twee nuwe klerestore beman en reeds begin het om die klere te sorteer. Baie baie dankie. Nog vrywilligers is welkom om by hulle aan te sluit. Kontak gerus vir Sr Deline Schermann by 083 416 004. 

VROUEKAMP 2022: 

Vrouekamp word die jaar van 14 tot 16 Oktober by African Enterprise in Pietermaritzburg gehou. 

Kostes : R810.00 per persoon 

Kontak Sonja Wolfaard : Sonja@ngkzn.org.za 

GEBOUE-KOMMISSIE

Ons nooi alle belangstellendes uit om sketse of idees met ons te deel oor hoe u graag ons toekomstige BRAAI area sal wil sien. 

Ons kort tuingereedskap asb! Tuinvurk -en tuingraaf (Groot en klein), tuinslang ens. As enige iemand ekstra tuingereedskap het wat u aan die kerk kan skenk, sal dit opreg waardeer word. Dit kan by die kerkgebou aan ons Koster Chris oorhandig word asb. 

Kontak Charlize (072 345 2289) 

of Margaret (snr) (083 652 6098) 

Ons versoek vriendelik dat enige persone wat sleutels vir enige van die kerkgeboue het, ons asb. in kennis sal stel daarvan. Ons is besig om die sleutelregister op datum te bring. Kontak asb. die kerkkantoor. 

ONS BIBLIOTEEK: 

Opwindende NUUS!! Ons biblioteek ondergaan tans ‘n totale metamorfose, met Wilmien Espach fluks aan die stuur. BAIE DANKIE SOVER! Baie Dankie ook aan Sr Rita Botha wat haar help. Nog Helpers is steeds baie welkom. 

TEEBEDIENING:

Baie, baie dankie aan hierdie pragtige, vrolike bediening wie ons gemeente telkens so bederf. Vrywilligers vir verdere hulp met teebeurte word aangemoedig om in te skakel. Kontak asb.Sr Rhona Werner 031 702 3905 / 

066 592 2365 

Ons bedank ook ons nuwe intrekkers vir die skenking van ’n urn vir die teebediening. Baie dankie. 

Liedboek liedere:

LB 177 Jesus groot bo almal ( sing twee maal) 

LB 201:1-3 Lofsing die Heer,buig voor Hom 

Neer 

LB 203:1-5 Loof die Here, al wat lewe 

LB 253:1-2 U het die brood gebreek